Tag Archives: plunk insight for Web and Mobile Apps

อัปเดตโซลูชันใหม่ของ Splunk ในงาน .conf18

ในงานสัมนาของ Splunk .conf18 ที่จัดขึ้นที่ ออเลนโด้นั้นทางบริษัทได้โชว์การอัปเกรตแพลตฟอร์มและบริการของตนหลายด้านเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นและหนึ่งในนั้นก็คือการประยุกต์ใช้ AI เข้ามาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจขององค์กร

Read More »