Tag Archives: platypus

นักวิจัยเผยการโจมตี PLATYPUS ขโมยข้อมูลใน Intel CPU ได้จากการตรวจสอบการใช้พลังงานของ CPU

นักวิจัยได้ออกมาค้นพบถึงแนวทางการโจมตีรูปแบบใหม่ที่อาศัย Interface ในการตรวจสอบการใช้พลังงานบนหน่วยประมวลผลของ Intel เพื่อช่วยในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญบน CPU ได้ ซึ่งทาง Intel ก็ได้ทำการอัปเดต Patch แก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้แล้ว และผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการทั่วโลกเองก็กำลังออกอัปเดตตามมาเช่นกัน

Read More »