Breaking News

Samsung ประกาศเปิดตัว PM1733 SSD ความจุสูงสุด 30TB รองรับ PCIe Gen 4

Samsung ประกาศเปิดตัว PM1733 SSD รุ่นใหม่ มีความจุสูงสุดถึง 30TB พร้อมรองรับการใช้งาน PCIe Gen4 นอกจากนี้ยังประกาศเปิดตัวหน่วยความจำรุ่นใหม่เพื่อรองรับหน่วยประมวลผล AMD EPYC 7002 อีกด้วย

Read More »