Tag Archives: paas

IBM อัพเดต Bluemix เสริมความสามารถให้ใช้ Java และ XPages บน Cloud ได้ดีขึ้น

IBM Bluemix ระบบ Platform-as-a-Service (PaaS) ที่เน้นการตอบโจทย์สำหรับ Developer โดยเฉพาะ ได้ออกอัพเดตใหม่พร้อมความสามารถใหม่ๆ ดังนี้

Read More »

SIPA จับมือ ม.พะเยา และไอบีเอ็ม พัฒนาแอพลิเคชั่นนำร่อง “Smart Tourism Phayao” ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น พร้อมเล็งต่อยอดทุกจังหวัดภาคเหนือ [Official News]

กรุงเทพฯ – วันที่ 24 ธันวาคม 2557: สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการย่อยการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Smart Tourism Phayao” กับมหาวิทยาลัยพะเยา อันเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทั้งด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืน

Read More »

Cisco Intercloud: ปฏิวัติใหม่แห่งระบบคลาวด์

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2014) ทีมงาน TechTalkThai ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแถลงข่าวเปิดตัว Intercloud นวัตกรรมระบบคลาวด์ใหม่ล่าสุดของ Cisco บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและระบบคลาวด์สาธารณะ ที่จะเปลี่ยนการให้บริการระบบคลาวด์ในปัจจุบันไปอย่างสิ้นเชิง สามารถอ่านรายงานการแถลงข่าวเปิดตัว Cisco Intercloud ฉบับเต็มได้ที่ Cisco and Partners to Build World’s Largest Global Intercloud ซึ่งในบทความนี้ ทีมงาน TechTalkThai ขออนุญาตสรุปสาระสำคัญ ให้เข้าใจกันได้ง่ายๆนะครับ

Read More »