Tag Archives: PA-220R

Palo Alto Networks เปิดตัว PAN-OS 8.1 เสริมพลัง SSL Decryption และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฮาร์ดแวร์

PAN-OS เวอร์ชันใหม่นี้ได้มีฟีเจอร์มากมายเพื่อเสริมพลังด้านความมั่นคงปลอดภัย อาทิเช่น การบริหารจัดการ Application Policy การทำ SSL Decryption พัฒนาประสิทธิภาพโซลูชัน ATP อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่เดิมด้วย

Read More »