Tag Archives: ot

[CYBERSEC 2019] Trend Micro ชี้ OT ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีไซเบอร์มากขึ้น เพราะ “ง่าย”

Ziv, Sr. Director of Cyber Safety Solutions of Core Technology ของ Trend Micro ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่ระบบ ICS, SCADA และ Operational Technology ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีไซเบอร์มากขึ้น เนื่องจากสามารถหาข้อมูลช่องโหว่ เครื่องมือที่ใช้ และเป้าหมายที่ต้องการโจมตีได้ง่าย ภายในงาน CYBERSEC 2019 Presented by iThome ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน

Read More »