Breaking News

พบช่องโหว่บนฟีเจอร์ของ MS Office เสี่ยงถูกฝังมัลแวร์ได้

Kevin Beaumont นักวิจัยด้านความปลอดภัยได้ออกมาเปิดเผยช่องโหว่บน OLE Packager ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้สามารถฝัง Content ลงบนไฟล์เอกสาร Office ส่งผลให้ผู้ไม่ประสงค์ดีอาจฝังมัลแวร์บนไฟล์เอกสารผ่านช่องทางดังกล่าว เพื่อเข้ามารันในเครื่องของเหยื่อโดยที่โปรแกรมแอนตี้ไวรัสหรือซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยไม่สามารถตรวจจับได้

Read More »