Tag Archives: nutanix volumes

Nutanix ประกาศเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ 4 รายการ ชื่อสั้นลง เข้าใจง่ายขึ้น

Nutanix ได้ออกมาประกาศเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ด้วยกันทั้งสิ้น 4 รายการ เพื่อให้จดจำและเข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังนี้

Read More »