Tag Archives: network printer

นักวิจัยลอบสั่งปริ้นเตอร์ 28,000 ตัวที่เปิดเผยผ่านอินเทอร์เน็ต พิมพ์คำแนะนำด้านความมั่นคงปลอดภัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จาก CyberNews ได้เผยว่าสามารถเข้าถึงเครื่องปริ้นเตอร์นับหมื่นเครื่องที่มีการตั้งค่าไม่ปลอดภัยและเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเข้าไปสั่งพิมพ์วิธีการปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยออกมา ให้รู้ไว้ว่าการแฮ็กปริ้นเตอร์นั้นง่ายแค่ไหน

Read More »