Tag Archives: Network Operation System

[Guest Post] โนเกียปฏิรูปการพัฒนาเครือข่าย Data Center รูปแบบใหม่ประสิทธิภาพสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

โนเกียได้พัฒนาระบบเครือข่ายสำหรับ Data Center โดยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์, Webscale ขนาดใหญ่, ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารที่ใช้ระบบคลาวด์ในการให้บริการข้อมูล รวมไปถึงผู้ใช้งานระดับองค์กร โดยหัวใจหลักในการพัฒนาเน้นให้ครอบคลุมถึงความสามารถในการออกแบบ การสร้าง การประยุกต์ใช้ รวมถึงการบริหารจัดการและบำรุงรักษาเครือข่าย Data Center ได้อย่างอัตโนมัติ สามารถรองรับการขยายระบบที่เพียงพอต่อความต้องการและปริมาณข้อมูลมหาศาลจากธุรกิจในยุค 5G และอุตสาหกรรม 4.0 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Read More »