Tag Archives: national cybersecurity protection system

รายงานเผย โครงการระบบป้องกันภัยไซเบอร์ของอเมริกา ใช้งบ 5,700 ล้านเหรียญ ตรวจได้แค่ Email

รายงานจาก General Accounting Office เกี่ยวกับระบบ National Cybersecurity Protection System (NCPS) ที่มีชื่อเล่นเรียกว่า Einstein นั้น ชี้ให้เห็นว่าระบบนี้สามารถทำงานได้แค่บางส่วนของวัตถุประสงค์ของโครงการเท่านั้น โดยจากงบลงทุน 5,700 ล้านเหรียญ หรือราวๆ 199,500 ล้านบาทนั้น ระบบ Einstein นี้สามารถทำได้เพียงแค่การตรวจสอบข้อมูล Email แบบ Signature-based เท่านั้น

Read More »