Breaking News

TechTalk Webinar: จัดการกับ Big Data อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย End to End Data Lake on Hadoop โดย Softnix Data Platform

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ Data Scientist และคนทำงานสาย IT ทุกท่าน เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง "TechTalk Webinar: จัดการกับ Big Data อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย End to End Data Lake on Hadoop โดย Softnix Data Platform" เพื่อเรียนรู้ถึงปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดกับภาคธุรกิจในการเริ่มต้นทำโครงการด้าน Big Data และแนวคิด Data Lake ที่จะนำมาใช้จัดการกับข้อมูลปริมาณมหาศาล ด้วยการใช้ Open Source Software ชื่อดังอย่าง Hadoop ที่ถูกนำมาปรับให้ภาคธุรกิจองค์กรพร้อมใช้งานได้อย่างง่ายดายโดย Softnix Data Platform ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Read More »