Breaking News

ขอเชิญเข้าอบรมฟรี MikroTik MTCNA สำหรับภาคเหนือและภาคอีสาน ม.ค. และ ก.พ. 2018 นี้

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เทคโนโลยีด้าน Network กับหลักสูตร MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) ทาง KMUTT Mikrotik Academy ได้จัดอบรมฟรีทั่วประเทศไทย และจะเริ่มจากภาคเหนือในเดือนมกราคม 2018 นี้ จากนั้นจึงตามด้วยภาคอีสานในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 นี้ โดยมีรายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนฟรีดังนี้

Read More »