Tag Archives: Microsoft office 365 Phishing

คนร้ายประยุกต์ใช้ Azure Blob Storage อำพรางการโจมตี Phishing

หนึ่งในวิธีตรวจสอบ Phishing Attack นั้นผู้ใช้งานสามารถสังเกตว่าไม่มี Certificate เลยหรือมีแล้วเป็นบริษัทที่อ้างว่าเป็นจริงหรือไม่ อย่างไรก็ตามตอนนี้มีการพบเทคนิคใหม่ของคนร้ายที่ประยุกต์ใช้ Azure Blob Storage ที่อาศัย Certificate ของ Microsoft เพื่อทำให้การโจมตี Phishing Attack กับ Office 365 ให้ดูเนียนมากขึ้น

Read More »