Tag Archives: microsoft customer support

ทีม Microsoft Support ถูกแฮ็ก ผู้ใช้อีเมล Outlook เสี่ยงข้อมูลรั่ว

Microsoft ส่งอีเมลแจ้งเตือนผู้ใช้บริการ Outlook ระบุ หนึ่งในทีม Microsoft Customer Support ถูกแฮ็ก ส่งผลให้แฮ็กเกอร์ (หรือกลุ่มของแฮ็กเกอร์) สามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Outlook บางส่วนได้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา

Read More »