Tag Archives: media workflow san storage

Mob Scene บริษัท Creative ชั้นนำจาก California เลือกใช้ Infortrend รองรับ Workflow สำหรับงาน Post-Production

Mob Scene บริษัท Creative Post-Production จาก Bevery Hills, California ผู้ชนะรางวัลมากมายจากผลงานภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ ได้ใช้งานระบบ SAN Storage จาก Infortrend EonStor DS มาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปีแล้ว และด้วยความทนทานและประสิทธิภาพจาก Infortrend EonStor DS ทำให้สามารถสร้าง Workflow สำหรับงาน Creative โดยเฉพาะ เพื่อให้ส่งงานได้ทันตาม Timeline ที่กำหนดมาโดยตลอด

Read More »