Tag Archives: McAfee Total Protection

McAfee Total Protection ปรับเพิ่มคุณสมบัติสู่ Cyber Security ช่วยป้องกันการโจมตีออนไลน์ เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น [Guest Posst]

McAfee Total Protection ได้พัฒนาคุณสมบัติเพิ่มความสามารถในการปกป้องภัยออนไลน์ขึ้นอีกระดับ  จาก Antivirus Software ทั่วไป สู่ระดับ  CyberSecurity Software ช่วยป้องกันการโจมตีออนไลน์ตั้งแต่ url และช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้รั่วไหลสู่ Dark Web ซึ่ง McAfee Total Protection จะคอยตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บน Dark Web รวมถึงระบบคะแนนความปลอดภัยของอุปกรณ์ ให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแก้ไขตามคำแนะนำอย่างง่าย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น จนทำให้คุณรู้สึก “สนุกกับชีวิตออนไลน์ ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น”

Read More »