Breaking News

Tag Archives: LTE Protocol

นักวิจัยพบช่องโหว่ใหม่ 36 รายการบนโปรโตคอล LTE

ทีมนักวิจัยจากเกาหลีใต้ได้ค้นพบช่องโหว่บนโปรโตคอล LTE ที่ใช้ในเครือข่ายมือถือถึง 51 รายการซึ่ง 36 รายการเป็นการค้นพบครั้งใหม่โดยอาศัยเทคนิค Fuzzing ซึ่งสามารถทำให้ผู้โจมตีสามารถบล็อกการโทร ตัดการเชื่อมต่อของผู้ใช้จากเครือข่าย แอบฟังหรือแทรกแซงข้อมูลทราฟฟิคได้ เป็นต้น

Read More »