Tag Archives: log time server

3 ข้อแนะนำ สำหรับการเลือกจุดติดตั้งเสา GPS ให้ Time Server ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

สำหรับการลงทุนระบบ Time Server หรือ Time Synchronization Appliance นั้น การเลือกจุดติดตั้งเสา GPS เพื่อทำการรับสัญญาณเวลาจากดาวเทียมถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจสำหรับการเลือกจุดติดตั้งเสา GPS มีดังนี้

Read More »

7 ข้อแนะนำสำหรับการเลือกซื้อ Time Server ให้เหมาะสมกับองค์กร

สำหรับองค์กรที่กำลังพิจารณานำ Time Server มาใช้งานนั้น ทางทีมงานมีข้อแนะนำสำหรับการเลือกพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่ควรจะต้องถาม Vendor และผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้มีประเด็นไหนตกหล่นไป หรือเกิดปัญหาในภายหลัง ดังต่อไปนี้

Read More »

ระบบ Time Synchronization สำหรับธุรกิจบริการสาธารณสุข และโรงพยาบาล

เพื่อปรับปรุงการบริการทางด้านสาธารณสุขให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้งานทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบบริการผู้ป่วย ระบบยา การแจ้งเตือนผู้ป่วย ระบบประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ภายใน ระบบงานประชุม และอื่นๆ อีกมากมาย โดยระบบ Time Synchronization เองก็ได้เข้ามามีบทบาทที่น่าสนใจด้วยกันหลายประการ ดังนี้

Read More »

6 สาเหตุสำคัญ ที่ควรตั้ง Time Server ใช้งานเองภายในองค์กร

Time Server หรือ Time Synchronization Appliance เป็นระบบหนึ่งที่มักจะถูกลืมในองค์กร เนื่องจากผู้บริหารหรือผู้ดูแลระบบหลายๆ ท่านกลับมองข้ามไปเพราะคิดว่าไม่สำคัญกับองค์กร แต่ในทุกวันนี้เมื่อมีการนำระบบ IT มาใช้งานในการทำธุรกิจมากขึ้น ระบบเครือข่ายมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ระบบ Time Synchronization นี้จึงกลับมาได้รับความสำคัญและความสนใจอีกครั้งหนึ่ง ด้วยเหตุผล 6 ประการดังนี้

Read More »