Tag Archives: intersection control

[PR] แอ็กซิส เผยโซลูชั่นวิเคราะห์ภาพจากกล้อง ยกระดับความปลอดภัยในการสัญจร ตอบโจทย์การสร้างเมืองอัจฉริยะ

กรุงเทพฯ 7 กรกฎาคม 2560 – “เมืองอัจฉริยะ” หรือ “สมาร์ท ซิตี้” แนวคิดการพัฒนาเมืองยุคใหม่ ที่ผสานเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนาร่วมกับการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ และสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัย ซึ่งความปลอดภัยเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ทุกเมืองจะต้องมี ก่อนที่จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในเมืองด้านอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น

Read More »