Tag Archives: internet systems consortium

พบช่องโหว่ของ DHCP แนะนำควรแพตซ์อัปเดต

ทีมงานด้านความมั่นคงปลอดภัยจาก Google ได้ค้นพบช่องโหว่ Buffer Overflow บน DHCP Client (เครื่องมือที่เอาไว้ตั้งค่าสำหรับรับ ip ของเครื่องลูกข่าย) ส่งผลให้ Client เกิดทำงานผิดพลาดได้ โดยทาง Internet Systems Consortium (ISC) ได้ออกแพตซ์ช่องโหว่ 2 รายการที่รายงานมาจากทีม Google แล้ว ดังนั้นแนะนำผู้ใช้ควรอัปเดต

Read More »

ISC ออก Patch ให้ BIND 9 อุดช่องโหว่ความรุนแรงระดับสูง แนะผู้ใช้งานอัปเดตด่วน

Internet Systems Consortium หรือ ISC ได้ออก Patch ล่าสุดให้กับ BIND 9 ระบบ Domain Name System ชื่อดัง เพื่ออุดช่องโหว่ความรุนแรงระดับสูงที่เปิดให้ผู้โจมตีทำการโจมตีจากระยะไกลได้

Read More »

พบช่องโหว่ DoS บน Protocol DHCP แนะให้อัพเดตด่วน

Internet Systems Consortium หรือ ISC พบช่องโหว่บน IPv4 DHCP แทบทั้งหมดจากทั้งฝั่ง Server และ Client โดยถ้าหากผู้โจมตีส่ง UDP Packet ที่ถูกปรับแต่งมาสำหรับเจาะช่องโหว่นี้โดยเฉพาะ ก็จะทำให้ทั้ง Client, Server และ Relay หยุดทำงานได้ทันที เป็นการโจมตีแบบ Denial-of-Service (DoS) นั่นเอง

Read More »