Tag Archives: intel ssd dc p3700

VMware VSAN ประกาศรองรับ NVMe แล้ว อาจต้องใช้เครือข่าย 25/40GbE จึงจะเร็วพอสำหรับ NVMe

VMware ได้ประกาศรองรับ NVMe Drive ตัวแรกใน Hardware Compatibility List (HCL) เป็น Intel SSD DC P3700 Series SSDPE2MD400G4 นั่นเอง พร้อมระบุว่าปัจจุบันนี้มีลูกค้าใช้งานอยู่แล้ว และการมาของ NVMe ยังช่วยให้ความเร็วของระบบเพิ่มไปจนถึงหลักล้าน IOPS ได้ไม่ยากนัก

Read More »