Tag Archives: insight partners

Insight Partners เข้าซื้อกิจการ Veeam ด้วยมูลค่า 5,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ

มีข่าวดีลครั้งใหญ่สำหรับ Veeam ซึ่งถูกเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทด้านการลงทุนที่ชื่อ Insight Partners สนนราคากว่า 5,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือราว 150,000 ล้านบาท

Read More »

Accenture เข้าซื้อกิจการ Symantec Cyber Security Service จาก Broadcom

Broadcom เพิ่งเข้าซื้อ Symantec Enterprise Security ไปเมื่อกลางปีก่อนด้วยมูลค่าเกือบ 11,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ แต่วันนี้มีประกาศแล้วว่าขายส่วนกิจการ Cyber Security Service ให้ Accenture แล้วอย่างไม่เปิดเผยมูลค่า ในขณะเดียวกันนี้ยังมีเหตุการณ์ที่บริษัทด้าน Security หรือ Armis ถูกซื้อโดย Insight Partners ด้วยเช่นกัน

Read More »