Tag Archives: ibm watson trend

IBM เปิดตัว Watson Trend App บน iOS ใช้ Cognitive ช่วยคนชอปปิ้งของขวัญด้วยการเรียนรู้จาก Big Data

เป็นแนวทางการใช้ Cognitive Computing ที่น่าสนุกดี เมื่อ IBM พัฒนา IBM Watson Trend App สำหรับให้นักชอปปิ้งโหลดไปใช้บน iOS Device ของตัวเองได้ฟรีๆ เพื่อให้ Watson Trend App ทำการแนะนำได้ว่าสินค้าที่กำลังเป็นที่ต้องการอยู่ในตอนนี้คืออะไร และมีการอัพเดตข้อมูลเหล่านี้เรื่อยๆ รวมถึงทำนายถึงผลิตภัณฑ์ที่กำลังเป็นที่นิยมสูงสุดได้ก่อนที่สินค้านั้นๆ จะขาดตลาด ทำให้การซื้อของขวัญปีใหม่ที่เป็นที่ถูกใจของผู้รับนี้ง่ายกว่าเดิม โดยเบื้องหลังของความสามารถในการแนะนำนี้ก็คือ Cognitive Computing และ Big Data นั่นเอง

Read More »