Tag Archives: ibm AI Visual Insights

[Guest Post] IBM ให้ใช้งาน AI Visual Insights ฟรี 90 วัน!! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คุณหมอเหนื่อยเพื่อเรา เราอยากส่ง AI ไปช่วย – IBM เปิดให้ทีมแพทย์และนักวิจัยใช้โปรแกรม AI Visual Insights ฟรี 90 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในการสร้างโมเดลเพื่อการวิเคราะห์ภาพเอ็กซ์เรย์และภาพ CT-SCAN ในการนำมาใช้สำหรับคัดแยกผู้ติดเชื้อ หรือวิเคราะห์เรื่องความผิดปกติของปอด

Read More »