Tag Archives: hub de leaf

องค์กรชั้นนำวางใจเลือกใช้สินค้า TP-Link วางระบบ Wi-Fi ด้วยคุณภาพและราคาที่คุณเอื้อมถึง

ขึ้นชื่อว่า TP-Link ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้า Network ซึ่งหลายคนคงทราบแล้วว่าจำหน่ายสินค้าประเภท SOHO คือใช้ภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็น Wireless Router แต่ตอนนี้ TP-Link ยังมีอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานระดับองค์กร ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม โรงเรียน องค์กรต่างๆ ซึ่งการปรับเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประเภท Business Networking นั้นจะเหมาะสมกว่า ไม่ว่าจะเป็นต้นทุน ลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ หรือการจัดการ

Read More »