Tag Archives: Huawei APAC Enterprise Digitalization Summit

[Guest Post] หัวเว่ย ผลักดันศักยภาพการเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัลในเอเชีย-แปซิฟิก นำธุรกิจองค์กรปรับตัวรับโลกยุคหลังโควิด

สิงคโปร์ – หัวเว่ยได้จัดการประชุมผ่านทางออนไลน์ Huawei APAC Enterprise Digitalization Summit ภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัลเพื่อเสริมศักยภาพการปรับตัวของธุรกิจองค์กร”  เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมและผู้นำความคิดจากทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเข้าร่วมงาน เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรม ICT เช่น 5G, Cloud และ AI ที่จะช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัลของธุรกิจองค์กร พร้อมเสริมศักยภาพในการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคหลังโควิด-19   สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้จุดประกายให้อุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคใหม่ของการเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัล สื่อให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตลาด และศักยภาพในการเติบโตที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ โครงสร้าง ICT เพื่ออนาคตที่มีความยืดหยุ่นยังช่วยให้ธุรกิจองค์กรรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดฝันได้อย่างรวดเร็ว และช่วยปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย นางแซนดร้า อึ้ง รองประธานกลุ่ม International Data Corporation หรือ IDC กล่าวภายในงานดังกล่าวว่า “โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างด้านดิจิทัล/ไอที รวมไปถึงโครงสร้างด้านโครงข่าย คือหนึ่งในเป้าหมายใหม่ทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประธานกรรมการบริหารต่างก็ให้ความสำคัญ สืบเนื่องจากการที่องค์กรต่าง ๆ ต้องการเร่งฟื้นฟูธุรกิจและเตรียมตัวรับมือกับการแข่งขันในยุคนิวนอร์มัล” นางแซนดร้า อึ้ง ยังกล่าวต่อว่า เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านนี้เป็นไปอย่างราบรื่น ธุรกิจองค์กรจำเป็นจะต้องมีความยืดหยุ่นและหันมาปรับตัวรับมือกับความท้าทายทางเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยได้แนะนำวาระทางธุรกิจใหม่สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่าง ๆ ในภูมิภาค อาทิ ความจำเป็นในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน …

Read More »