Tag Archives: HTTP Injector

พบแอปพลิเคชันขโมยใช้งานอินเตอร์เน็ตฟรี! ‘HTTP Injector’ กำลังเป็นที่นิยม

HTTP Injector เป็นแอปพลิเคชันที่แก้ไข Header ของ Http เพื่อทำให้หน้า Captive Portal ปล่อยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ฟรี ซึ่งปกติแล้วเวลาเราไปใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการหรือร้านกาแฟอาจจะมีหน้าเว็บเด้งขึ้นมาเพื่อให้เราใส่รหัสผ่านหรืออาจจะเป็นการเติมเงินในซิมโทรศัพท์ก่อนอนุญาตใช้งานอินเทอร์เน็ต

Read More »