Tag Archives: HPE InfoSight cross-stack analytics for hyper-v

HPE InfoSight สามารถรองรับการวิเคราะห์ข้อมูล Hyper-V ได้แล้ว

ก่อนหน้านี้ผลิตภัณฑ์ HPE InfoSight Cross-stack Analytics ยังรองรับได้แค่ VMware แต่วันนี้มีการประกาศเพิ่มความสามารถให้รองรับการใช้งานบน Hyper-V ได้แล้ว

Read More »