Tag Archives: hitachi enterprise cloud

[PR] ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เปิดตัว Hitachi Enterprise Cloud แพลตฟอร์มคลาวด์สำเร็จรูประดับองค์กร เปลี่ยนโฉมการปรับใช้ระบบคลาวด์ ช่วยองค์กรแปรรูปสู่ยุคดิจิทัลได้รวดเร็วขึ้น

พร้อมโซลูชั่นใหม่ๆอีกหลากหลายทางเลือกช่วยลูกค้าให้สามารถเลือกปรับได้ตามความต้องการเฉพาะ บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ธุรกิจในเครือของบริษัท ฮิตาชิ จำกัด เปิดตัว 3 โซลูชั่นแนวทางใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และเร่งกระบวนการแปรรูปองค์กรสู่ระบบดิจิทัลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ปัจจุบันโซลูชั่นที่มีอยู่ในตลาดยังคงขาดการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นรูปแบบคงที่ให้กับลูกค้า ทำให้ฝ่ายไอทีต้องเผชิญกับความท้าทายและจัดการกับอุปสรรคต่างๆ ด้วยตนเอง เมื่อความต้องการของระบบถูกปรับเปลี่ยน ด้วยเหตุนี้ บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ จึงนำเสนอแนวทางโซลูชั่นเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะ ดังนี้:

Read More »