Tag Archives: gsm

Arduino เปิดตัว IoT Board ใหม่ ลองรับ LoRa และ GSM ได้ในตัว

ในงาน World Maker Faire New York ทาง Arduino ได้ถือโอกาสเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ Arduino MKR WAN 1300 ที่รองรับ LoRa และ Arduino MKR GSM 1400 ที่รองรับ GSM ได้ในตัว เพื่อรองรับความต้องการของ IoT Edge Application ในระดับการพัฒนาเพื่อทดสอบไปจนถึงระดับองค์กร

Read More »

[PR] ผลวิจัยของสมาคมจีเอสเอ็มเผยเทคโนโลยีมือถือ 5G กำลังเติบโตในภูมิภาคเอเชีย ขณะที่รัฐบาลไทยผลักดันแผนพัฒนาสังคมดิจิทัลแห่งชาติเต็มรูปแบบ

มูลค่าการสื่อสารเคลื่อนที่ในเอเชียแปซิฟิกมีมูลค่าสูงถึง 1.3 ล้านล้านเหรียญ คิดเป็นร้อยละ 5.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของทั้งภูมิภาค กรุงเทพฯ (12 กรกฎาคม 2560) – งานวิจัยล่าสุดของ สมาคมจีเอสเอ็ม หรือ GSMA เผยรายงานล่าสุด “The Mobile Economy: Asia Pacific 2017” ชี้ตลาดในเอเชียกำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีมือถือ 5G เพื่อหวังนำมาใช้ในเขตชุมชนเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เนื่องด้วยกลุ่มผู้ให้บริการมือถือทั้งหลายต่างมองหาหนทางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ และเสริมการทำงานของสัญญาณเคลื่อนที่บนแถบความถี่กว้าง หรือ บรอดแบนด์ ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น โดยประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกลยุทธ์เพื่อปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นสังคมดิจิทัล ผ่านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการวางแผน ส่งเสริม  พัฒนา และลงมือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

Read More »