Tag Archives: google osv

Google ออกฐานข้อมูลสำหรับซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ‘OSV’

Google ได้ออกฐานข้อมูลให้ผู้พัฒนาโปรเจ็คหรือผู้ใช้งานโอเพ่นซอร์สได้ตรวจสอบช่องโหว่ที่อาจจะส่งผลกระทบได้ผ่านโปรเจ็ค OSV

Read More »