Tag Archives: general purpose robot

OpenAI ประกาศแผนสร้างหุ่นยนต์สำหรับใช้งานในบ้าน และพัฒนาระบบ Chatbot ที่เข้าใจภาษามนุษย์

OpenAI โครงการระบบ AI แบบไม่หวังผลกำไรที่มีหนึ่งในผู้ก่อตั้งคือ Elon Musk ได้ออกมาประกาศวัตถุประสงค์หลักของโครงการถึงความพยายามในการสร้างหุ่นยนต์แบบ General Purpose สำหรับใช้งานในบ้าน และการสร้างระบบ Chatbot ที่เข้าใจภาษามนุษย์ได้เป็นอย่างดี

Read More »