Tag Archives: fuji xerox job

[PR] ฟูจิ ซีร็อกซ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ร่วมงานกับองค์กร พร้อมก้าวสู่เออีซีไปด้วยกัน

รายงานข่าวจากบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและเพื่อเป็นการเปิดรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนหรือเออีซีในปีนี้ บริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ฯ มีการขยายขอบเขตงานเพื่อรองรับการขยายของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่และผู้สนใจที่รักงานขายและบริการ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

Read More »