Tag Archives: fireeye Azure AD Investigator

FireEye ออกรายงานและแจกเครื่องมือตรวจสอบการโจมตีจากแฮ็กเกอร์ในเหตุการณ์ SolarWinds

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก FireEye ได้ออกรายงานเผยพฤติกรรมของคนร้ายในเหตุการณ์ที่ SolarWinds ถูกแฮ็กและส่งผลไปยังลูกค้ากว่า 18,000 ราย รวมถึง FireEye และหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังได้แจกเครื่องมือที่ชื่อ Azure AD Investigator เพื่อให้ผู้ที่คิดว่าได้รับผลกระทบไปใช้สแกนหาพฤติกรรมการโจมตีของคนร้าย

Read More »