Breaking News

เตือนภัยหน้า Facebook Login ปลอมหลอกขโมยรหัสผ่าน ใช้ HTML/Javascript ปลอมตัวเองให้เหมือนหน้าต่าง Browser

หน้า Phishing ปลอมตัวเองเป็น Facebook เพื่อหลอกขโมยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านนั้นเป็นแนวคิดที่เราพบเจอกันมานาน และหากตั้งใจสังเกตความผิดปกติในจุดต่างๆ นั้นก็พอจะสามารถหลบเลี่ยงจากการถูกหลอกได้ แต่ในครั้งนี้นักวิจัยด้าน Security ได้ค้นพบหน้า Facebook Login ปลอมแบบใหม่ที่สมจริงมากๆ ด้วยการใช้ HTML/Javascript มาปลอมตัวเองให้เหมือนเป็นหน้าต่างของ Browser ที่เราใช้งาน และแสดง URL แบบปลอมๆ เสมือนว่าเป็นเว็บจริง ทำให้ยากต่อการสังเกตและป้องกันตัวเองขึ้นไปอีก

Read More »