Breaking News

Tag Archives: ESNI

Cloudflare รองรับการเข้ารหัส SNI เพิ่มความยากในการติดตามการใช้งาน

Cloudflare ประกาศว่าบริการของตนนั้นรองรับกับการเข้ารหัส SNI หรือ Server Name Indication แล้ว ซึ่งจะช่วยเพิ่มการปกป้องความเป็นส่วนตัวไม่ให้สามารถติดตามปลายทางเว็บไซต์ของผู้ใช้งานได้ง่ายๆ

Read More »