Breaking News

พบช่องโหว่บนแอปพลิเคชัน ES File Explorer ผู้ใช้กว่าร้อยล้านตกอยู่ในความเสี่ยง

Robert Baptiste นักวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยได้พบช่องโหว่บนแอปพลิเคชัน ES File Explorer หรือโปรแกรมจัดการไฟล์ในฝั่งแอนดรอยด์ที่มียอดดาวน์โหลดกว่า 100 ล้านครั้ง โดยช่องโหว่ทำให้แฮ็กเกอร์สามารถโหลดข้อมูลจากอุปกรณ์และ SD Card ของเหยื่อออกมาได้ นอกจากนี้นักวิจัยได้จัดทำวีดีโอสาธิตไว้ด้วย

Read More »