Tag Archives: EMPOWER Online APJ

[Guest Post] วีเอ็มแวร์ย้ำความสำเร็จผู้นำด้านทรานฟอร์เมชัน เสริมแกร่งอีโคซิสเต็มส์ของพาร์ทเนอร์ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเกาหลี

วีเอ็มแวร์ ผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมซอฟต์แวร์ระดับองค์กร วีเอ็มแวร์มุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอีโคซิสเต็มส์ของพาร์ทเนอร์ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาหลี (SEAK) พร้อมประกาศความสำเร็จของ EMPOWER Online APJ  งานเวอร์ชวลคอนเฟอร์เรนซ์สำหรับอีโคซิสเต็มส์พาร์ทเนอร์ของวีเอ็มแวร์ ที่มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 1,200 คน จากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมพูดคุยแบ่งปันเทรนด์ มุมมอง พร้อมกับอัปเดตความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมและโซลูชันใหม่ ๆ ระหว่างวีเอ็มแวร์และพาร์ทเนอร์ โดยหวังกระตุ้นให้เกิดการให้เกิดทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล เพิ่มความคล่องตัวให้กับการดำเนินธุรกิจ และปรับตัวเตรียมพร้อมรับความท้าทายใหม่ภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่จะขับเคลื่อนด้วยโมบายล์

Read More »