Tag Archives: Email Account Compromise

[Guest Post] โจมตีผ่านอีเมล ภัยคุกคามที่สร้างเสียหายเป็นอันดับ 1

การโจมตีทางไซเบอร์แม้จะมีหลากหลายวิธี แต่การโจมตีผ่านทางอีเมล ยังคงเป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุด จากการรายงานของ FBI พบว่า ปี 2020 การโจมตีผ่านทางอีเมลมีจำนวนสูงสุด สร้างจำนวนความเสียหายสูงถึง 1,860 ล้านเหรียญ หรือตีเป็นเงินไทยราวๆ 58,123 ล้านบาท ในขณะที่การโจมตีรูปแบบอื่นรองลงมา 3 อันดับรวมกัน มูลค่าความเสียหายยังไม่เท่าการโจมตีผ่านทางอีเมล

Read More »