Tag Archives: ega government application center

[PR] อีจีเอลุยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิตอล

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) หรือ EGA พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันแถลงผลงานปี 2558 และทิศทางการดำเนินงานในปี 2559 โดยยุทธศาสตร์หลักมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับสู่รัฐบาลดิจิทัล

Read More »

[PR] สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จัดใหญ่ ประกวดโมบาย แอปฯ ภาครัฐ MEGA2015 ระดมแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ หวังสร้างแอปฯ ชั้นยอดบริการประชาชน พร้อมเผย 10 แอปฯ ภาครัฐยอดนิยมแห่งปี ชี้ทิศทางแอปฯ ภาครัฐด้านบริการมาแรงปี 2559

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่า โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน ภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 หรือ Mobile Enterprise d-Government Awards 2015 ( MEGA2015 )

Read More »

[PR] EGA เดินหน้าจัดโรดโชว์ที่ จ.นครราชสีมา ขับเคลื่อนระบบราชการยุคใหม่เพื่อบริการประชาชน

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จัดงาน EGA Roadshow 2015 : e-Government for All “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน” ครั้งที่ 4/2558 เพื่อตอกย้ำความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และนำมาพัฒนาเป็นงานบริการแก่ประชาชน

Read More »

[PR] EGA จัดโครงการโรดโชว์ครั้งที่ 4 ที่โคราชจังหวัดสุดท้ายในปีนี้ ย้ำเดินหน้าต่อขับเคลื่อนระบบราชการยุคใหม่เพื่อบริการประชาชน

EGA เดินหน้าจัดสัมมนาและโรดโชว์ EGA Roadshow 2015 : e-Government for All ครั้งที่ 4 จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดสุดท้าย เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน บูรณาการข้อมูลทุกภาคส่วน ยกระดับการบริหารงานและบริการประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดทั่วประเทศ ด้าน จ.นครราชสีมา ตั้งเป้าอีก 4 ปีข้างหน้า โคราชเป็นเมืองน่าอยู่ เดินหน้าเมืองหลวงแห่งภาคอีสาน พร้อมสนับสนุนดึงระบบไอทีเข้ามาช่วยผลักดัน นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยถึง การจัดงาน EGA Roadshow 2015 : e-Government for All “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน” ครั้งที่ 4 ว่า สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้ดำเนินการจัดงานสัมมนาและโรดโชว์บริการเพื่อภาครัฐในต่างจังหวัด ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง 4 จังหวัด ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม นครสวรรค์ ภูเก็ต และนครราชสีมาเป็นจังหวัดสุดท้ายในปีนี้ ส่วนในปีหน้าพร้อมเดินหน้าต่อขับเคลื่อนระบบราชการยุคใหม่เพื่อบริการประชาชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในบทบาทภารกิจ รวมถึงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ …

Read More »