Tag Archives: ega g-cloud

[PR] G-Cloud อีจีเอ ตอบโจทย์หน่วยงานภาครัฐ เผย ก.สาธารณสุขแชมป์ใช้งานคลาวด์ พร้อมดัน บริการใหม่ๆ เข้าระบบ หวังปีหน้าเชื่อมคลาวด์กับโครงการดาต้าเซ็นเตอร์แห่งชาติที่กำลังแจ้งเกิด

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) เปิดเผยว่า ระบบคลาวด์ภาครัฐ หรือ G-Cloud (Government Cloud Service) เป็นระบบเครือข่าย Fiber Optic ความเร็วสูงที่มีความปลอดภัย ถูกออกแบบให้ทำงานแบบ Multi Data Center เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต ปัจจุบันครอบคลุมทุกกระทรวง กรม และส่วนราชการระดับภูมิภาค โดยติดตั้งเชื่อมโยงเครือข่ายไปทั่วประเทศ ในปี 2560 มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใช้บริการมากที่สุด 72 หน่วยงาน ด้านการใช้บริการระบบพบว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้งานมากที่สุดถึง 494 ระบบ EGA จึงเร่งพัฒนา G-Cloud ให้ตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้นด้วยการเพิ่มแพลตฟอร์ม และ Software as a Service ใหม่ๆ โดยเฉพาะการเจาะลึกและการวิเคราะห์ระบบข้อมูลต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ในฐานะหน่วยงานไอทีภาครัฐ G-Cloud สามารถให้บริการโครงการสำคัญๆ ของหน่วยงานต่างๆ มากมาย อาทิ ระบบโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ National e-Payment …

Read More »

[PR] EGA เดินหน้าจัดโรดโชว์ที่ จ.นครราชสีมา ขับเคลื่อนระบบราชการยุคใหม่เพื่อบริการประชาชน

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จัดงาน EGA Roadshow 2015 : e-Government for All “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน” ครั้งที่ 4/2558 เพื่อตอกย้ำความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และนำมาพัฒนาเป็นงานบริการแก่ประชาชน

Read More »

[PR] EGA จัดโครงการโรดโชว์ครั้งที่ 4 ที่โคราชจังหวัดสุดท้ายในปีนี้ ย้ำเดินหน้าต่อขับเคลื่อนระบบราชการยุคใหม่เพื่อบริการประชาชน

EGA เดินหน้าจัดสัมมนาและโรดโชว์ EGA Roadshow 2015 : e-Government for All ครั้งที่ 4 จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดสุดท้าย เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน บูรณาการข้อมูลทุกภาคส่วน ยกระดับการบริหารงานและบริการประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดทั่วประเทศ ด้าน จ.นครราชสีมา ตั้งเป้าอีก 4 ปีข้างหน้า โคราชเป็นเมืองน่าอยู่ เดินหน้าเมืองหลวงแห่งภาคอีสาน พร้อมสนับสนุนดึงระบบไอทีเข้ามาช่วยผลักดัน นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยถึง การจัดงาน EGA Roadshow 2015 : e-Government for All “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน” ครั้งที่ 4 ว่า สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้ดำเนินการจัดงานสัมมนาและโรดโชว์บริการเพื่อภาครัฐในต่างจังหวัด ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง 4 จังหวัด ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม นครสวรรค์ ภูเก็ต และนครราชสีมาเป็นจังหวัดสุดท้ายในปีนี้ ส่วนในปีหน้าพร้อมเดินหน้าต่อขับเคลื่อนระบบราชการยุคใหม่เพื่อบริการประชาชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในบทบาทภารกิจ รวมถึงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ …

Read More »