Tag Archives: Drupalgeddon 2

แฮ็กเกอร์ใช้ช่องโหว่ Drupalgeddon 2 ติดตั้ง Backdoor และตัวขุดเหมืองแนะผู้ใช้รีบอัปเดต

หลังจากที่มีนักวิจัยชาวรัสเซียคนหนึ่งได้ออกโค้ด POC สำหรับช่องโหว่ Drupalgeddon 2 ออกมา ไม่นานนักกลุ่มแฮ็กเกอร์ก็เริ่มประยุกต์ใช้ข้อมูลนี้เพื่อสแกนค้นหาฌเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องโหว่และบางส่วนก็ประสบความสำเร็จในการติดตั้ง Backdoor และ ตัวขุดเหมืองไปเรียบร้อยแล้วด้วย ซึ่งคาดว่าการโจมตียังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น

Read More »