Tag Archives: down jones

[PR] ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ติดโผผู้นำอุตสาหกรรม ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ติดกันเป็นปีที่ 4

กรุงเทพฯ – 22 พฤศจิกายน 2559 – ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชั่น ภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำอุตสาหกรรมในดัชนีชี้วัดความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index) (DJSI) ซึ่งเป็นการจัดอันดับความสามารถด้านการสร้างความยั่งยืนที่มีชื่อเสียงในระดับสากล โดยประเมินวิธีปฏิบัติที่องค์กรใช้ในการสร้างคุณค่าทั้งในระยะกลางและระยะยาว (ในแง่สภาพแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยง เศรษฐกิจใหม่ กลยุทธ์ รวมถึงนวัตกรรม ฯลฯ) พร้อมนำมาเปรียบเทียบกับองค์กรขนาดใหญ่จำนวน 3,400 แห่งที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนดาวโจนส์ จะให้การยกย่ององค์กรที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงแนวโน้มความยั่งยืนที่เชื่อมโยงกับศักยภาพด้านการเงิน

Read More »