Tag Archives: digital government summit 2017

[PR] EGA เผยผลสำเร็จงาน “Digital Government Summit 2017”
โชว์ความพร้อมปีแห่งข้อมูล 2018 สู่การสร้างบริการอัจฉริยะภาครัฐ ในบทบาท DGA

จากผลสำเร็จของงาน “ Digital Government Summit 2017” โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ลาน Eden และ Central Court ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงาน โดยงานได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชน เข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์ดิจิทัล ตลอดการจัดงาน 3 วัน กว่า 10,000 คน ทั้งร่วมชมนิทรรศการ รับฟังการสัมมนา และใช้บริการอัจฉริยะต่างๆ ภายในงาน อาทิ บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ตคาร์ด จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, บริการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จากกรมการกงสุล, ตรวจเครดิตบูโรฟรี จากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด, Citizen Feedback สำนักงาน ก.พ.ร., …

Read More »