Tag Archives: CVE-2021-20022

SonicWall เตือนผู้ใช้งานเร่งอัปเดตแพตช์ Zero-day 3 รายการ หลังพบการใช้โจมตีแล้ว

มีการอัปเดตแพตช์ใหม่ในโซลูชัน Email Security ของ SonicWall โดยทีมงานได้รับรายงานการใช้เพื่อโจมตีจริงแล้ว

Read More »