Breaking News

Tag Archives: CVE-2018-4033

พบช่องโหว่กว่า 10 รายการบน CleanMyMacX แนะผู้ใช้ควรอัปเดต

นักวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยจาก Cisco Talos ได้เผยถึงช่องโหว่บน CleanMyMac X หรือโปรแกรมสำหรับผู้ใช้งาน macOS สำหรับค้นหาและลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง โดยช่องโหว่ 13 รายการประกอบด้วย ช่องโหว่การยกระดับสิทธิ์ถึง 12 รายการที่ทำให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไฟล์ของระบบได้ และอีก 1 รายการเป็นช่องโหว่ DoS

Read More »