Tag Archives: CVE-2017-15549

VMware ออกแพตซ์แก้ไขช่องโหว่ ‘ร้ายแรง’ บน vSphere Data Protection

VMware ได้ออกแพตซ์แก้ไขช่องโหว่บน vSphere Data Protection หรือ VDP (โซลูชัน Backup และ Recovery) จำนวน 3 รายการและถูกจัดอยู่ในระดับร้ายแรง ซึ่งหนึ่งในช่องโหว่ดังกล่าวสามารถทำให้ผู้โจมตีจากภายนอกสามารถเข้าควบคุมระบบได้ทันที โดย VDP เวอร์ชัน 6.1.x, 6.0.x และ 5.x ได้รับผลกระทบจากช่องโหว่ครั้งนี้ 

Read More »