Tag Archives: csloxinfo azcloud services

CS LOXINFO Cloud Service ตอบโจทย์ทั้งธุรกิจองค์กรและ Startup ด้วยเทคโนโลยีจาก VMware และ Microsoft พร้อมบริการครบวงจร

บริการ Cloud จาก CS LOXINFO อีกทางเลือกที่น่าพิจารณาสำหรับองค์กรในการเช่าใช้งานเป็น Data Center หลักของธุรกิจ หรือใช้เป็นสาขาสำรองก็ได้เช่นกัน

Read More »