Tag Archives: conventional magnetic recording

[PR] โตชิบาเพิ่มขีดสมรรถนะคลาวด์ให้สูงกว่าที่เคยด้วยฮีเลียม 
รองรับปริมาณข้อมูลที่ขยายตัวแบบก้าวกระโดด

ทุกวันนี้ ไม่ว่าเราจะเก็บภาพสถานที่ที่เราไปมาหรืออาหารที่เรารับประทาน เก็บบันทึกเอกสารต่างๆ หรือส่งเอกสารการประชุมให้เพื่อนร่วมงาน เราก็มักเคยชินกับการใส่ข้อมูลเหล่านี้ไว้ในคลาวด์เพื่อเก็บไว้ให้ปลอดภัยจนกว่าจะต้องใช้หรือบางครั้งก็เก็บจนลืมไปเลยเสียด้วย ลักษณะการใช้งานเช่นนี้ทำให้ข้อมูลเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างมหาศาล และจำเป็นต้องมีสิ่งที่มาใช้เก็บข้อมูลเหล่านี้

Read More »

Toshiba เปิดตัว Enterprise Hard Drive ขนาด 14TB และ 12TB ใช้เทคโนโลยี Helium-sealed

Toshiba ประกาศเปิดตัว Enterprise Hard Drive ขนาด 14TB และ 12TB Series ใหม่ ใช้เทคโนโลยี Helium-sealed

Read More »